Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

ΝΑΙ στίς Ηπιες & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας !


1. Ηλιακή ενέργεια Ο ήλιος εκπέμπει τεράστια ποσότητα ενέργειας ημερησίως. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού με δύο τρόπους. Θερμικές και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Η πρώτη είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας για να παραχθεί θερμότητα, κυρίως για τη θέρμανση του νερού και τη μετατροπή του σε ατμό για την κίνηση τουρμπίνων. Στη δεύτερη εφαρμογή τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο είναι πολύ ακριβή.Αν και όλη η γη δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητά της εξαρτάται κυρίως από τη γεωγραφική θέση, την ημέρα, την εποχή και τη νεφοκάλυψη. Η έρημος δέχεται περίπου το διπλάσιο ποσό ηλιακής ενέργειας από άλλες περιοχές.2.Αιολική ενέργειαΑυτή η μορφή καθαρής ενέργειας, παράγεται με τη χρήση τουρμπίνων ή ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρισμού.Βέβαια, η συγκεκριμένη μορφή παραγωγής ενέργειας έχει αρκετές επιπτώσεις στό φυσικό περιβάλλον, καί στο ζωικό βασίλειο όταν γίνεται αλόγιστα και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή.Στά αιολικά σχέδια παραγωγής ενέργειας πολλών παράκτιων χωρών διακρίνεται η προτίμηση εγκατάστασης ανεμογεννητριών μέσα στήν θάλασσα. 3.Γεωθερμική ενέργειαΒαθιά κάτω από την επιφάνεια της γης το θερμό μάγμα ζεσταίνει το νερό και ο ατμός που παράγεται χρησιμοποιείται για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.Οι γεωθερμικές πηγές διαφέρουν στη θερμοκρασία. Πηγές χαμηλής ή μέτριας θερμοκρασίας (50ο - 150οC) χρησιμοποιούνται για να παρέχουν άμεσα θερμότητα στα σπίτια και στις βιομηχανίες, ενώ οι υψηλής θερμοκρασίας (πάνω από 150οC) γεωθερμικές πηγές χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.Οι γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ οικονομικές και έχουν πολύ μικρή αρνητική επίδραση στο περιβάλλον καθώς παράγουν μόνο το 1/6 του διοξειδίου του άνθρακα από ότι θα παρήγαγε μια μονάδα που λειτουργεί με φυσικό αέριο.


4.ΒιομάζαΟι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν με βιομάζα καίνε ξύλο και αγροτικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα για να παράγουν ενέργεια. Η βιομάζα, η οποία είναι καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού με δύο τρόπους.Σύμφωνα με τον ένα τρόπο η στερεή βιομάζα καίγεται σε έναν καυστήρα για τη θέρμανση νερού και ο ατμός που παράγεται χρησιμοποιείται για να θέσει σε λειτουργία μια γεννήτρια που παράγει ηλεκτρισμό. Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο τα αέρια που δημιουργούνται από τη βιομάζα χρησιμοποιούνται για καύση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.5.Μικρές υδροηλεκτρικές μονάδεςΗ μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδραυλικών τουρμπίνων παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια.Η υδροηλεκτρική ενέργεια ταξινομείται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας.Η μικρή κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια διαφέρει σημαντικά από τη μεγάλης κλίμακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές επιπτώσεις στο άμεσο περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων για τη συγκέντρωση νερού περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών, της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα. Τα μικρής κλίμακας συστήματα τοποθετούνται δίπλα σε ποτάμια και κανάλια και έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον οικοσύστημα. Υδροηλεκτρικές μονάδες λιγότερες των 30 Mw σε μέγεθος χαρακτηρίζονται μικρής κλίμακας και θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές. Το γρήγορα κινούμενο νερό οδηγείται μέσα από τούνελ να περιστρέψει τουρμπίνες, δημιουργώντας έτσι μηχανική ενέργεια. Μια γεννήτρια μετατρέπει αυτή την ενέργεια σε ηλεκτρική. Διαφορετικά από ότι συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα, το νερό δεν αχρηστεύεται κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς.6.Μαγνητική ενέργειαΑυτή η μορφή καθαρής ενέργειας,ειναι μια νέα μορφή,η οποία βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.Χρησιμοποιεί τήν δύναμη του μαγνήτη και την ώθηση που παράγουν δυο πόλοι μέ τήν ιδια μαγνητική πολικότητα. ''τα ομώνυμα απωθούνται, και τα ετερώνυμα ελκονται''.Με την κατάλληλη τοποθέτηση τους, δημιουργείται τό ζητούμενο μέγεθος ισχύος ειτε σέ περιστροφή αξονα, είτε σε παλινδρόμηση.Με την κατάλληλη προσθήκη δε συστημάτων μικροελέγχου,επιτυγχάνουμε τήν ακριβέστερη λειτουργία στό ζητούμενο επίπεδο παραγωγής ενέργειας,24 ωρες το 24ωρο αδιάλλειπτα.7.Ενέργεια από θαλάσσια ρεύματα παλίρροιαςΗ τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από θαλάσσια παλιρροϊκά ρεύματαεκμεταλλεύεται την άνοδο και την πτώση της στάθμης των Ωκεανών πουοφείλεται στην αλληλεπίδραση των πεδίων βαρύτητας στα πλανητικάσυστήματα του Ήλιου, της Γης και της Σελήνης.Η μέση περίοδος των ρευμάτων αυτών είναι ημερήσια, δηλαδή περίπου 24h.Κατά τη διάρκεια του έτους η κίνηση των ρευμάτων επηρεάζεται από τηνσχετική θέση των τριών πλανητών μεταξύ τους.Η κατακόρυφη κίνηση της ανόδου και πτώσης της στάθμης τωνπαλιρροιών συνοδεύεται και από οριζόντια κίνηση υδάτινων μαζών πουαναφέρονται σαν παλιρροϊκά ρεύματα. Θα πρέπει κατά συνέπεια ναγίνεται διάκριση μεταξύ παλιρροϊκής δυναμικής ενέργειας (tidal rangeenergy) και κινητικής ενέργειας των σωματιδίων του νερού στη παλίρροια.Δυναμικό της θαλάσσιας παλιρροϊκής ενέργειας:Η παγκόσμια δυναμική παλιρροϊκή ενέργεια εκτιμάται σε 3 TW, το 1TWεξ αυτών είναι διαθέσιμο σε σχετικά ρηχά νερά. Στην Ευρώπη, η Αγγλίακαι η Γαλλία έχουν την σχετικά υψηλότερη ενέργεια της κατηγορίας αυτήςμε διαφορά στάθμης του νερού που φθάνει τα 10 m.Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα θαλάσσια ρεύματα έχουν το δυναμικόνα καλύψουν σημαντικό κομμάτι από τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες.Εκτιμάται ότι η εγκατεστημένη ισχύς στροβιλομηχανών εκμετάλλευσηςτης ενέργειας από τα θαλάσσια ρεύματα μπορεί να ξεπεράσει τα 12000 MW

Δεν υπάρχουν σχόλια: